Fakta om riddare/tornerspel

Vill du läsa mer om riddare i Sverige, ordensällskap etc

Universitetslektorn, fil.dr. Dick Harrison berättar om hur det
medeltida riddarväsendet föddes och förändrades i denna PDF:

Klicka här!

film