Tornerlaget

Tornerlaget består av både män och kvinnor, på lika villkor.
Vi vill i tornerspelet visa upp ett spel så som det kunde ha sett ut.
Vi rider i utrustning av samma typ som under medeltiden. Det innebär att vi har stålhjälmar, smidda svärd, skarpa lansar och riktiga ringbrynjor.
Ryttarna har en egen vapensköld som inte används av någon annan.
Ryttarna skapar också sin egen karaktär och ska hålla sin utrustning inom den tidsperiod karaktären representerar.

Det viktigaste för oss i spelet är att publiken tycker att det är bra och trivs, en förutsättning för detta är att ryttare och andra deltagare i spelet har roligt.

sko0017a