Vi känner oss varmt hedrade att Skoklosters medeltidsdagar har fått godkänt att medverka i Europaåret för kulturarv 2018
Följ gärna Kulturarv 2018 på FB www.facebook.com/europaaretforkulturarv