Nordic Knights har fasta välgörenhetsengagemang för handikappade och sjuka barn, samt barn som har det svårt. Nordic kan bidra både med ekonomiska medel och/eller genom att fixa något praktiskt.

På rådsmötet bestäms om det finns pengar att ge eller om vi ska ordna en aktivitet. Där bestäms också om bidrag ska gå till något enskilt barn eller till en organisation.

Ekonomi

Vid evenemangens slut skickas samtliga ekonomiska uppgifter till vår revisor som gör redovisning och bokslut av evenemangets intäkter och utgifter. Dessa uppgifter skickas sedan till Skatteverket. Samma sak sker vid årsbokslut. Hur året har gått får vi veta först efter avslutad deklaration.

Under denna länk kan ni se lite av vad vi gjort:

Välgörenhetsarbete