Nordic Knights vapensköld

Skölden

Grunden i Nordic Knights sköld är två gula, uppåtpekande sparrar på röd botten.

Den röda färgen står för vår passion för levande historia, och de bägge uppåtriktade sparrarna representerar vår strävan att efterlikna medeltidens liv och leverne.

Den gula färgen i dem symboliserar den glansperiod i vår historia som medeltiden faktiskt var, den kom med många förbättringar och medförde ett uppsving för vår civilisation.

Sedan finns skölden i en variant till, som representerar den stridande militära enheten Nordic Knights. Den skölden har, utöver grunden som redan är beskriven, två svarta, uppåtpekande flambagesvärd korsade på mitten. Svärden representerar Nordics stridande militära enhet, det vill säga alla de medlemmar som regelbundet följer med Nordic ut på dess ärorika torneringar runt om i riket.

Att svärden är vända uppåt visar att Nordic är en stridande styrka, i motsats till en fredlig som skulle haft spetsarna nedåt. Att det är just flambagesvärd, istället för raka svärd, syftar på medlemmarnas brokiga och allskiftande bakgrund och inträde i Nordic Knights. Flambagerna kom också senare att representera den krokiga väg Nordic har tagit för att komma dit vi är idag.

Ordspråket på den fullständiga vapenskölden betyder I nöden prövas vännen. Vänskap har alltid varit en grundstomme i vårt sällskap, och vi ställer alltid upp för varandra när det behövs.

Skölden flankeras av ett lejon och en enhörning. Lejonet är inspirerat från kung Arthurs sköld, och syftar till de ridderliga idealen som vi hela tiden strävar efter. Enhörningen står för drömmen inom Nordic Knights. Det var drömmen som inspirerade oss till att skapa Nordic från början, och det är drömmen som driver oss att fortsätta.

Alla människor bär en dröm inom sig. Vi förverkligade vår.

Våra fem principer

  • Lojalitet mot laget och medlemmarna.
  • Säkerheten först.
  • Kamratskap och respekt.
  • Frihet under eget ansvar.
  • Vi är en familj , en familj tar hand om varandra.

Vi är inte är en riddarordern men vi har alltid försökt att följa de ridderliga idealen så gott vi har kunnat. Var alltid uppriktig och helhjärtad, hjälp till där du kan, och lev efter vad du tror på. De idealen har ännu inte tappat vare sig värde eller mening, utan är kärnan i Nordics existens.