Här hittar du Nordic Knights vapen i olika versioner och format. Gå längre ner på sidan för länkar till filerna.

Versioner

Vapensköld

Bara själva skölden, d.v.s den del som blasoneringen avser.

Vapensköld+extra

Det fulla vapnet med sköld, hjälm, hjälmtäcke, sköldbärare och devisband.

Vapensköld+extra+text

Det fulla vapnet plus texten ”Nordic Knights Tornerlag”.

Filer för tryck

När du skall trycka något (affischer, kläder, muggar o.s.v.) är det i första hand EPS och i andra hand PDF som gäller. EPS är standardformatet för tryck, men på senare år har PDF börjat efterfrågas av vissa företag. Hör med företaget vilket format de föredrar.

EPS-format

PDF-format

Filer för webben / Word

På webben och i Word (eller liknande program) bör i första hand PNG användas och i andra hand JPG. PNG ger bättre kvalitet och hanterar genomskinlighet. JPG kan ibland fungera bättre i äldre versioner av Word, men har sämre kvalitet.

PNG-format

JPG-format