Till häst har vi riddare och bågskyttar och till fots har vi gardet. Läs mer om våra kämpar på följande sidor

Riddare