NORDIC KNIGHTS

Klicka på bilden för att starta filmen

Klicka på bilden för att starta filmen

Detta är Nordic Knights!
Stort tack till skaparen av informationsfilmen: Daniel Nyqvist  (daniel.nyqvist@ownit.nu)
Samt ljud: Martin Jernberg (www.martinjernberg.se)